Prezident SK Ivan Gašparovič na návšteve .

Uverejnené v Home