Výroba nasávanéj kartonáže je jednou s nosných činností spoločnosti Kuruc Company .

Vlastníme výkone technológie pre výrobu obalov a foriem  .