nasávaná kartonáž

Výroba nasávanéj kartonáže je jednou s nosných činností spoločnosti Kuruc Company .

Vlastníme výkone technológie pre výrobu obalov a foriem  .

 

Tetra pak recycling technology .Beverages cartons recycling.Moulded paper produser