nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

Dosky TETRA K majú široké uplatnenie v stavebníctve. Môžu sa použiť priamo v jednoduchom prevedení alebo v kombinácii s inými materiálmi. Zložitejšie prvky s vylepšenými vlastnosťami sa vyrábajú priamo v prevádzke.

Vyrábané druhy dosiek:

  • štandardná doska TETRA K
  • protihluková doska TETRA K
  • protipožiarna doska TETRA K
  • podkladová doska TETRA K

Povrch dosiek je možné podľa požiadaviek zákazníka upraviť  – farebný papier , umývateľný povrch, nábytkárske povrchy a pod