nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

Panel TETRA K predstavuje takzvanú suchú výstavbu. Používa sa v interiéroch a aj v exteriéroch. Montáž panelu je veľmi jednoduchá a konečný výsledný efekt je vynikajúci. Požiarna odolnosť panelu je 60 minút.
Panel TETRA K je zložený výrobok. Vyrába sa z dosiek TETRA K a PUR peny. Hrúbka a hustota PUR peny môže byť rôzna.
Využitie panelu TETRA K
Panel TETRA K je možné použiť na všetky typy konštrukcií, kde sa používajú aj bežné dosky TETRA K. Najvhodnejšie konštrukcie sú priečky a predsadené steny.
Výhody, ktoré ponúka panel TETRA K pri výstavbe sú:
Rýchlosť výstavby
Pri montáži panelu TETRA K sa používajú suché procesy, čo výrazne skracuje čas výstavby a finálnej povrchovej úpravy panelu.
Flexibilita
Panel TETRA K je možné veľmi rýchlo a s malou prácnosťou premiestňovať a upravovať.
Zvuková izolácia
Pri hrúbke panelu 12 cm dokáže panelová priečka zvukovo oddeliť dve miestnosti rovnako ako 20 cm murovaná priečka. Tým je možné dosiahnuť väčšie vnútorné priestory izieb.
Hmotnosť
Hmotnosť kompletne zmontovanej priečky je štvornásobne nižšia ako hmotnosť murovanej.
Estetika
Hladký povrch panelu TETRA K je vhodný na akúkoľvek finálnu úpravu.
Cena
V porovnaní s murovanou priečkou je možné s panelovou priečkou TETRA K ušetriť až jednu tretinu nákladov.

Nevhodné použitie
Panel TETRA K sa neodporúča používať
pri statickom zaťažení,
pri mechanickom zaťažení,
na výrobu nenosných konštrukcií,
na stavbu stien, ktoré sú trvalo vystavené vlhkosti.

Vysokotlaké zariadenie ktoré prevádzkujeme je schopné vyrábať výrobky od objemu 0,2 m3 až do 2 m3. Pri rôznej huste výrobkov. Vyrábame plošné výrobky ako sú panely rôznych hrúbok ale aj rôzne tvary  výrobkov podľa objednávky zákaznika aj v malých sériách.

High pressure equipment that we operate is able to produce products with the of volume 0.2 m3 up to 2 m3. At various dense of the products. We produce printed products such as panels of different thickness as well as different shapes according to customers needs and also in small batches.