nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

Výroba nasávanéj kartonáže je jednou s nosných činností spoločnosti Kuruc Company .

Vlastníme výkone technológie pre výrobu obalov a foriem  .