nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

Podkladová doska TETRA K sa používa predovšetkým tam, kde je požiadavka na vyššiu kvalitu opracovania a pevnosti. Povrch dosky sa obvykle dokončuje.

Hlavné výhody, ktoré ponúka podkladová doska sú:

  • pevnosť v ohybe,
  • výborná tepelná izolácia,
  • výborná zvuková izolácia,
  • multifunkčnosť,
  • požiarna odolnosť,
  • voduvzdornosť.

Špecifikácia podkladovej dosky

Hrúbka

8 mm, 10 mm, 12 mm

Šírka

600mm

Dĺžka

1100mm

    Klasifikácia

P2 – všeobecne použité pre suchú výstavbu

Povrch

papier

Spojenie

natupo

Použitie

vhodné pod vinylovú podlahu, pod plávajúcu podlahu

Viac informácií o technických parametroch nájdete na http://www.kuruc.sk/vyrobky/technicke-dokumenty/