nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

Používa sa najmä na zhotovenie stavebných konštrukcií s požiarnou odolnosťou. Malá hrúbka obkladu a nízka hmotnosť konštrukcií umožňujú úsporné riešenia.

Požiarna odolnosť je schopnosť dosky odolávať po určitý čas vplyvu požiaru. Požiarna odolnosť protipožiarnej dosky TETRA K je 60 minút. Doska neobsahuje prísady cementu alebo sadry a taktiež ani žiadne azbestové vlákna.

Opracovanie alebo spracovanie je bez problémov možné bežnými nástrojmi a drevospracujúcimi strojmi. Pri opracovaní nevzniká takmer žiadny prach.

Výhody protipožiarnej dosky TETRA K

  • recyklovateľný materiál,
  • toxikologicky bezpečný,
  • bezprašné spracovanie,
  • bezproblémové opracovanie,
  • nízka hmotnosť,
  • zvyšky dosky možno opäť zrecyklovať.

Viac informácií o technických parametroch protopožiarnej dosky TETRA K môžete nájsť na http://www.kuruc.sk/vyrobky/technicke-dokumenty/