nasavana kartonaz, molded paper, dosky TETRA K, recycling technology ,tetrapak Recycling

SONO doska TETRA K slúži ako efektívna ochrana proti hluku. Ochrana proti hluku je stále dôležitejšou témou pre mnohých architektov a projektantov. Hluk je charakterizovaný ako nežiadúci zvuk, ktorý vyvoláva nepríjemný alebo rušivý vnem, pocit. Intenzita hluku sa udáva v decibeloch (dB). SONO doska TETRA K je akusticko-absorpčný materiál pre priestory, kde je zvýšený hluk. Doska dosahuje výborné zvukovo-izolačné vlastnosti. Vďaka tomu má uplatnenie v oblastiach, kde iné materiály nevyhovujú, prípadne sú veľmi drahé. Pre mnohých ľudí je pokoj mimoriadne dôležitým kritériom pohody bývania. Intenzita hluku, ktorú dosahuje protihluková doska TETRA K je 32,4dB. Viac o technických parametroch protihlukovej dosky TETRA K nájdete na